X
تبلیغات
رایتل

مقصود فراستخواه

فضایی میان ذهنی برای اطلاع رسانی دیدگاه ها و اطلاع یابی از ملاحظات خوانندگان

عناوین آخرین یادداشت‌ها

 • چرا باید بازرگان را نقد بکنیم؟( بررسی انتقادی مدل رشد روشنفکری دینی) (یکشنبه 13 بهمن‌ماه سال 1392 04:55)
  گفتگوی مجله نسیم بیداری با محسن آرمین و مقصود فراستخواه دربارۀ نواندیشی دینی مهندس مهدی بازرگان منتشر شده در نسیم بیداری ش 44 بهمن 92 ص56-67 میراث روشنفکری دینی بازرگان متنی است که ما می توانیم در این متن، خودمان را بهتر بکاویم، تاریخ معاصر را بیشتر بفهمیم و مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدهیم . بازرگان این قدر اهمیت دارد...
 • سیطرۀ پول بر دانشگاه ایرانی، با نگاهی به سایر ایدئولوژی های نابرابرساز (دوشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1392 09:46)
  آموزش عالی ودانشگاه در ایران و مسألۀ نابرابری متن تحریر یافته سخنرانی مقصود فراستخواه در انجمن جامعه شناسی، 23 /10/ 92 گزارشی از این سخنرانی در روزنامه ایران، شماره 6 بهمن 92 صفحۀ 9 منتشر شده است در اینجا: http://www.iran-newspaper.com/newspaper/PagePDF/591 http://www.iran-newspaper.com/?nid=5567&pid=9&type=0...
 • تراز تازه ای از زندگی دانشگاه در راه است... دانشگاه؛ همچون فضا (پنج‌شنبه 12 دی‌ماه سال 1392 18:46)
  (متن تحریر یافته ویراستۀ سخنرانی مقصود فراستخواه در همایش کیفیت دانشگاه، دانشگاه تهران ، دانشکده کارآفرینی، 1392) ماهنامه مهرنامه، شماره 31، مهر 1392 ص 200 مسأله شواهدومطالعات کافی وتجربۀ روزانۀ ما در دانشگاه ها دلالت به این می کنند که بسیاری ازدانشجویان تجربۀ مؤثری از یادگیری رهایی بخش در دانشگاه ندارند؟ عمق و کارایی...
 • نهنگان در اقیانوس ها رشد می کنند و دانشگاه.... (دوشنبه 9 دی‌ماه سال 1392 08:22)
  نهنگان در اقیانوس ها رشد می کنند ودانشگاه های بزرگ دنیا نیز برآمده از اقیانوس های مواج شهری بوده اند. ما جامعۀ نیرومند اقیانوس وار نداریم..... شرکتی در یک گفتگو داشتم اینجا: علوم اجتماعی ،شماره پیاپی 69، ،سال هفدهم،، شماره در سال 9، آذر، 1392، صفحه 4-11 مشاهده متن گفتگو
 • نقدی که بر کتاب اینجانب شده است (دوشنبه 9 دی‌ماه سال 1392 08:13)
  برحسب اتفاق دیدم منتقدی محترم ، کتابی از اینجانب را نقد کرده است در کتاب ماه: علوم اجتماعی ،شماره پیاپی 69، ،سال هفدهم،، شماره در سال 9، آذر، 1392، صفحه 12-18 مشاهده متن نقد
 • حکومت و منتقدان آن؛ مقایسه چهار جریان نقد (جمعه 6 دی‌ماه سال 1392 18:17)
  پاسخ به پرسشی از مجله اندیشه پویا، پاییز 92 شماره 12ص70-71 ملیحی: سال 42 تعداد دانش‌آموزان مدارس ابتدایی، متوسطه، و مقاطع بالاتر به ترتیب 1.719 هزار، 336 هزار و 25 هزار ‏بود. این رقم درسال 47 به 2.900هزار، 658 هزار، و 38 هزار رسید. همچنین دانشگاه‌های صنعتی آریامهر(شریف) و تربیت ‏معلم و نیز اصفهان در این دهه تاسیس...
 • ملاحظه ای در محدودیت برنامه های پژوهشی شیعه (با نقد کتاب«مکتب در فرایند تکامل») (دوشنبه 18 آذر‌ماه سال 1392 16:50)
  متن تحریر یافته بحث نویسنده در گروه مطالعاتی جامعه شناسی تشیع با همکاری بنیاد فرهنگی شریعتی به تاریخ ششم تیرماه 1391 منتشر شده در چشم انداز ایران شماره 82 آبان وآذر92 صص71-77 متن اصلی کتاب وترجمۀ آن کتاب «مکتب در فرایند تکامل» از جملۀ آثار مطرح در بحث از سیر تکوین تاریخی اندیشۀ شیعی است که در دورۀ معاصر واز سوی مؤلفی...
 • آیا می رسیم به آنجا که جامعه مان کارفرما بشودو حکمرانی نیز همچون عملی فنی؟ (یکشنبه 10 آذر‌ماه سال 1392 04:41)
  زندگی ، زبان و ساخته شدن آگاهی آگاهی اجتماعی مدام در حال ساخته شدن [1] است وبا خود زندگی ما را از حالی به حالی می کند. نفوذ آگاهی اگرهم چند صباحی از عهدۀ نهادهای صلب وسختی برنیاید، آخر کار خودش را می کند و دیر یا زود از ذهن وجان ما تا محیط حیات در شراشر فرهنگ وجامعه سریان می یابد. آگاهی شهر، کلمات ما را دگرگون می سازد...
 • اعتماد همچون سرمایه اجتماعی بربادرفته (شنبه 2 آذر‌ماه سال 1392 08:08)
  گفتگوی سهیل سراییان با مقصود فراستخواه 1392 نقل از http://www.lemonpress.ir/fa/news/119138/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85 %D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3 کارشناسان معتقدند که اعتماد نوعی...
 • سیاست های زندگی روزمره مردم در شهر (شنبه 25 آبان‌ماه سال 1392 08:54)
  منتشر شده در آسمان، شماره 59 ،شهریور92 مسأله مراکز ثقل جامعه کجاهایند؟ پارادایم کلاسیک سیاسی پاسخش معمولا ساده بود: مکانهای حکومت. فرق نمی کند، چه محافظه کاران وچه تحول خواهان در اصل این نوع پاسخ، ودر صورت مسأله نگاه یکسانی داشتند. تفاوت آنها این بود که دستۀ نخست می گفتند بگذاریم آنها که در این مکانها مستقرّند حکمرانی...
 • عبور از پارادایم کلاسیک سیاسی و نیاز به خود سازمان یافتگی شهرهای مان (شنبه 27 مهر‌ماه سال 1392 08:20)
  منتشر شده در مجله آسمان، 16/6/92 ،شماره پنجاه وهشت،ص43 بیان مسأله مناسبات مستقر« قدرت،ثروت، منزلت و معرفت» پیوسته اصرار دارند، فرهنگ و جامعه را مثل یک متن مسلط به تألیف درآورند ودر چارچوب ایدئولوژی رسمی، برای آن رمزگذاری بکنند. وضعیتهای تفوّق آمیز (وهژمونیک) چنان که در یادداشت هفتم از این سلسله بحثها آمد، سیکل بسته ای...
 • نقد مدل سیاستگذاری آموزش عالی در ایران (دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 09:39)
  چکیده بحث مقصود فراستخواه در کرسی نقد اجتماعی سیاستهای آموزش عالی انجمن جامعه شناسی، 16 مهر92 مقدمه و طرح مسئله سیاست خوب داشتن و سیاست خوب نداشتن. مسأله این است. سیاست یا خط ‌ مشی از جنس پروتکل و پلتفرم است. طرحی برای پی جویی اهداف و انتخاب گزینه های بدیل حسب شرایط و موقعیتهاست . چارچوب راهنما و قواعدی برای تصمیم...
 • رمز گذاری و رمزگشایی (سه‌شنبه 16 مهر‌ماه سال 1392 09:22)
  منتشر شده در مجله آسمان، 9/6/92 ،شماره پنجاه وهفت،ص42 یک.طرح مسأله آیا راهی برای رهایی هست؟ این پرسش از آن روست که آدمی پی در پی خود را گرفتار انواع مناسبات سلطه می بیند. تا یکی از در می رود، آن دیگری از پنجره می آید. صورت ها عوض می شود اما هرکدام به نحوی درصدد اِعمال قدرت بر مردم و کسب منافع از آنها هستند. یک راه...
 • یک «جهان زندگی» در اینجا جاری است (شنبه 13 مهر‌ماه سال 1392 08:29)
  چند مطلع نظری درباب جهانِ زیستِ دانشجو نقل از اندیشه پویا 10، پاییز 92، نیم قرن با دانشگاه، علی ملیحی، مقدمه ای از م-فراستخواه، 68-69 زندگی دانشجویی سپهری از تجربه‌های زیسته دوران تحصیلات دانشگاهی دانشجویان را بازنمایی می کند و دربرگیرندۀ ابعاد مختلف تحصیلی، فکری، علمی، ورزشی، صنفی، سیاسی، اجتماعی، هنری و خوابگاهی-...
 • نگاهی به هشت دورۀ زندگی دانشجویی در ایران (چهارشنبه 3 مهر‌ماه سال 1392 20:30)
  منتشر شده درنشریه اندیشه پویا شماره 10 پاییز 92 اگر تأسیس دانشگاه تهران را مبنا قرار بدهیم زندگی دانشجویی در ایران را می توان به هشت دوره تقسیم کرد. در هردوره، پرسشها از این قرارند: کدام قشر به دانشگاه دسترسی داشت؟ پارادایم غالب بر حیات دانشجویی چه بود؟ آنها چه نوع یوتوپیاهایی داشتند؟ چه مفاهیمی بر زندگی دانشجویی نفوذ...
 • دیالکتیک خاموش فضاها در شهر (شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1392 07:31)
  منتشر شده در مجله آسمان، 2/6/92 ،شماره پنجاه وشش،ص32 1. فرض اصلی فضا، بُعدی از زندگی آدمی است. آفریدن فضا، داشتن فضا و توسعۀ فضا برای زیستن، حق بشر است. فضای شهر از اَعمال وتجربه های انسانی به وجود می آید یا دقیق تر آن است که بگوییم اعمال وتجربه ها اصولا فضامندند. فضا امری متناقض نماست. هم هژمونیک است و ساز وکاری است...
 • آگاهی سیّال در شهر از منظر مطالعات فضا (یکشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1392 08:05)
  یادداشت پنج از ستون «آگاهی وجامعه» مجله آسمان، 27 مرداد 92، ش55 بیان مسأله اتفاق مهم آن است که در آگاهی اجتماعی می افتد. طرح طرح ها در ایران ، طرح آگاهی جدید فاعلی است. بحث دربارۀ سرشت این آگاهی از یادداشت اول آغاز شد. یادداشت دوم به مقتضیات آگاهی در جامعۀ بزرگ (متفاوت با جامعه به معنای سنتی) اختصاص یافت. یادداشت سوم...
 • ریزقدرت منتشر در شهر (شنبه 16 شهریور‌ماه سال 1392 18:40)
  هفته نامه آسمان،ش54، بیست مرداد92، صفحه 45 طرح مسأله قدرت در سیستم های اجتماعی، صورتهای مختلفی دارد. سرمایه، قدرت است. آنها که تصاحب بیشتری بر منابع مادی این عالم به چنگ می زنند، کمند قدرت خویش برخلایق می افکنند وچه ها که نمی کنند. همینطور است سایر صُوَر قدرت. قدرتی که با اختیارات حکومتی به وجود می آید و بر مردمان...
 • جِرم ونیروی جامعه، با نگاهی متفاوت به انتخابات (شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1392 08:36)
  منتشر شده در آسمان، ش52، 5مرداد92، ص37 نصیحت الملوک ها انتظارات از دولت که مدتهایی مدید، ترجیع بند گفتارهای رایج سیاسی ما شده بودند( چه قبل وچه بعد انقلاب)نسخۀ امروزی تری از نصیحة الملوک ها واندرزنامه های قدیمی هستند. نوعی بازی با مجموعه صفر اند. در گذشته می گفتند «دولت عدل» و امروز می گوییم دولت پاسخگو یا دموکراسی و...
 • جامعۀ بزرگ و مقتضیات آن (یکشنبه 3 شهریور‌ماه سال 1392 09:44)
  منتشر شده در آسمان، 29 تیر92، شماره 51 : 47-48 جامعه ایران، جامعۀ بزرگی می شود. بزرگ، اینجا به معنای یک وصف کلی وتعارف آمیز نیست. ساختار و صفات جمعیت ایران واقعا در حال دگرگونی های مهمی است. روابط ومناسبات در متن جامعه متحول می شود. در نهادهای بدنۀ اجتماعی تغییرات معناداری روی می دهد. در نهادخانواده، نهادهای ارتباطی،...
 • مکان جدید آگاهی اجتماعی در ایران (چهارشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1392 11:30)
  سلسله یادداشتهای کوتاه مقصود فراستخواه در مجله آسمان (1) شماره پنجاه 22 تیر92 ص 46 1.مسأله جامعۀ معاصر ایران طی دهه ها در پای طرح های مختلفی پیچ وتاب خورده است. مثل طرح تجدد، طرح آزادی وحقوق بشر، طرح عدالت وبرابری، طرح ساختن ملت- دولت، طرح پیشرفت و توسعه، طرح عقلانیت، طرح دموکراسی، طرح علم آموزی وعلم ورزی جدید، طرح...
 • این هشت سال که بر دانشگاه گذشت..... (چهارشنبه 16 مرداد‌ماه سال 1392 10:40)
  اپیزود نخست. وقتی در گذرگاه سال 83-84 بایستیم و چند سال پیش از آن را بنگریم به یاد می آوریم که وزارت علوم تازه تازه می خواست تجدید ساختار پیدا بکند، از تصدی گری و مداخله در مدیریت دانشگاه ها دست بشویَد وبه جای آن تسهیل گری و ظرفیت سازی وحمایت در پیش بگیرد. این همه به برکت دو چیز بود: نخست.گرایش گروهی از مدیران وزارتی...
 • طبقه متوسط در ایران - پایان (جمعه 11 مرداد‌ماه سال 1392 10:55)
  نتیجه گیری. دین و سه نسل طبقه متوسط در ایران شواهدی از سیر تحول الگوهای نوظهور دین ورزی در میان طبقه متوسط جدید ایران وجود دارد. در طی چند دهه، سه نسل شکل گرفته است: نسل اول. در پیش از انقلاب بخش مهمی از طبقه جدید متوسط ما دلزده از مدرنیزاسیون دولتی اقتدارگرا و رونق نفتی دهه های40 و50 بود وبا آن ضعف های تاریخی اش، به...
 • طبقه متوسط در ایران - 5 (چهارشنبه 9 مرداد‌ماه سال 1392 05:59)
  ادامه یادداشت قبلی ، منتشر شده در مهرنامه، ش 29، تیر 92 ، ص122-123 هفتم. دین ورزی طبقه متوسط دانشجویان بیست دانشگاه دولتی بررسی شدند. پاسخگویان متعلق به پایگاه پایین اجتماعی نسبت به پایگاه متوسط ، گرایشهای مذهبی بیشتری را ابراز نمودند . پاسخگویان وابسته به پایگاه های متوسط به طرز معناداری بیش از پایگاه های پایین، به...
 • طبقه متوسط در ایران - 4 (سه‌شنبه 8 مرداد‌ماه سال 1392 05:03)
  ادامه یادداشت قبلی ، منتشر شده در مهرنامه، ش 29، تیر 92 ، ص122-123 پنجم. تیپ اخیر و نوظهور طبقه متوسط دردو سه دهۀ اخیر رویدادهای نوپدید جامعه مابعد صنعتی وپست مدرن، طبقه متوسط را نیز متحول ساخت. جهانی شدن، رسانه ای شدن، فناوری اطلاعات وارتباطات، کالایی شدن، تکثر زیاد، شتاب فرایندها، دنیای تصویرها ، اهمیت مصرف ومد و...
 • طبقه متوسط در ایران -3 (یکشنبه 6 مرداد‌ماه سال 1392 05:47)
  ادامه یادداشت قبلی (منتشر شده در مهرنامه، ش 29، تیر 92 ، ص122-123 ) سوم. ترکیب طبقه متوسط جدید وتمایز آن با وجود بحث قبلی، طبقۀ متوسط جدید به چند دلیل، واجد تمایزاتی است، هم از طبقات بالا و پایین و هم از طبقۀ متوسط سنتی. تمایز هایی مانند : 1. تحصیلات جدید و دانش و مهارت ؛ 2. خصیصه های حرفه ای ومشاغل فکری وتخصصی مانند...
 • طبقه متوسط در ایران 2 (پنج‌شنبه 3 مرداد‌ماه سال 1392 18:45)
  ادامه یادداشت قبلی (منتشر شده در مهرنامه، ش 29، تیر 92 ، ص122-123 ) ابتدا هفت مقدمه باختصار ذکر می شود. یکم. دگرگونی در مفهوم ومحتوای طبقات اجتماعی مدتی است تحولاتی در دنیای جدید روی می دهد که حتی جوامع طبقاتی شناخته شده را نمی توانیم با طبقات به معنای کلاسیک آن توضیح بدهیم. مارکس، طبقه را تنها برمبنای مقدار ونوع...
 • طبقه متوسط در ایران (چهارشنبه 2 مرداد‌ماه سال 1392 09:31)
  منتشر شده در مهرنامه، ش 29، تیر 92،، ص122-123 این نوشته دربرگیرندۀ بیان مسأله، هفت مقدمۀ کوتاه و یک نتیجه گیری مختصر است. بیان مسأله. وضع طبقه متوسط در ایران طبقۀ متوسط جدیددر ایران: 1. پادرهوا بود، 2. «دولت- بسته» بود، 3. حیات دوزیستی داشت، 4. افزون بر این، نیمه عمر و نیمه جان هم می شد. باختصار هر چهار خصیصه را بیان...
 • نگاهی به سه نوع نقد شریعتی و داستان شنیده شدن این نقدها (سه‌شنبه 25 تیر‌ماه سال 1392 06:34)
  علت نوشتن این یادداشت دوست عزیز محقق منقّدی، گاه وبیگاه سیاه مشق های اینجانب را از نظر می گذراند و ملاحظات مختصر ومفیدی نیز در اینجا ارزانی می دارد. این نقدها بهترین هدایای خوانندگان وبلاگ برای من است. در آنها تأمل ودرنگ می کنم تا کاستی ها ومحدودیتهای کلام وبیان خویش را بیشتر دریابم. وقتی به وبلاگ مراجعه کردم نقد...
 • قهرمانها را چه شد؟ صمد، جلال، طالقانی، بازرگان و شریعتی (سه‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1392 08:45)
  منتشر شده در : نشریه اندیشه پویا، شماره 8، تیر92، پرونده ای با عنوان روزی روزگاری شریعتی مروری برخاطرات چهار دهه و ستاره های آسمان نوجوانی ام یکم. «ناکجا» ها، «دیگرکجا» ها: حدود سال 49 شمسی، دانش آموزی بودم و مجذوب کتابهای ممنوعه شدم. شگفت است آدمیزاد. به هرچه از او باز می دارند کنجکاو می شود. چهارده–پانزده سالم بود....
( تعداد کل: 327 )
<<   1      ...      3     4      5      6     7      ...      11   >>
صفحات
( تعداد کل: 327 )
<<   1      ...      3     4      5      6     7      ...      11   >>
صفحات