X
تبلیغات
زولا

مقصود فراستخواه

فضایی میان ذهنی برای اطلاع رسانی دیدگاه ها و اطلاع یابی از ملاحظات خوانندگان

عناوین آخرین یادداشت‌ها

 • تیپ خرد ورزی شادمان ایرانی ؛ بررسی موردی ابن سینا (جمعه 30 مهر‌ماه سال 1389 08:51)
  تیپ خرد ورزی شادمان ایرانی ؛ بررسی موردی ابن سینا عقل فلسفی ما در نوع رایجش متفاوت با عقل فلسفی غربی بوده است. عقل ما ، آن گاه نیز که عقلی فلسفی به حساب می آمد، باز هم از ذوق و حال برکنار نبود. عقل فلسفی ما در پرسش افکنی و نقّادی، زیاد سخت گیری نمی کرد، یکسره در کنجکاوی و بحث و استدلال ورزی غوطه نمی خورد، تصرّفات و...
 • مکان دین کجاست؟ ( تحریر کامل سخنرانی در گروه جامعه شناسی دین) (پنج‌شنبه 22 مهر‌ماه سال 1389 11:00)
  ( تحریر کامل سخنرانی در گروه جامعه شناسی دین، انجمن جامعه شناسی) در سپهر مفهومی امروزی دیگر نه مکان مطلق داریم و نه زمان مطلق. مکان مقوله‌ای ذهنی و از صوَر حساسیت بشر است. مکان، جزو دالان‌ها و مقولات ( و کاتاگوریهای )ذهن بشر است. از این‌رو اولاد آدم برای درک یک موضوع، لاجرم آن را در مکان تصویر و تصور می‌کنند.... برای...
 • چگونه می شود که هم دانشگاه داشت وهم نداشت! (سه‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1389 21:04)
  متن اصلی مصاحبۀ نشریۀ کتاب هفته با مقصود فراستخواه درباب کتاب «دانشگاه وآموزش عالی؛ منظرهای جهانی و مسأله های ایرانی» از انتشارات نشر نی، تهران، 1389 دانشگاه از آن نهاد هایی است که جامعۀ ما بدون راهبری آن نمی تواند گذار کنونی صعب و دشوار خویش را طی بکند. دانشگاه میدان چالش های سنت وتجدد در جامعۀ ماست وبه تغییرات آن در...
 • دربارۀ مرگ «جامعه شناسی» وتولد «مطالعات فرهنگی» (چهارشنبه 7 مهر‌ماه سال 1389 08:27)
  پاسخ مقصود فراستخواه به پرسشهای مهرنامه ؛ چاپ شده در مهرنامه ش5، مهر 1389، صص70-71 ...وضع «پست مدرن» در غرب از بسط مدرنیته ناشی شده است . غربی ها«عقل مدرن» را تجربه ودوره کردند وضمنا به نقد آن هم اهتمام ورزیدند وخردانتقادی در پیش گرفتند ، حال چطور می شود ما بدون طی تجربه ای کافی از مدرنیته ، تظاهر به پست مدرن...
 • الهیات سکوت؛ الهیاتی برای دیگر پذیری و کثرت گرایی (دوشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1389 19:10)
  مکتوب عریضه ای در جمع اهل نقد ونظر؛ شهریور 1389 این نوشته قبلا در جایی منتشر نشده است در سنتهای مختلف می توان ردپایی از الهیات سکوت را پیدا کرد ،الهیات سکوت پرهیز از یک صورت بندی عقیدتی و کلامی و متافیزیکی و ایدئولوژیک انحصاری دربارۀ الوهیت است. ...الهیات سکوت بیش از اظهارات اسمی و رسمی، حالات شخصی است، دیگران بیش از...
 • مدرنیتۀ ایرانی ،متن سخنرانی فراستخواه به نقل از «شرق» 18 شهریور (پنج‌شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1389 08:43)
  مدرنیته ایرانی در اصل همان فرایند تغییر و تجدّد در زیست جهان جامعة ایرانی است.... مدرنیته، نه فقط تغییر در سطوح و لایه ها، بلکه تغییر در عمق نگاهها و ارزشها و هنجارها و نهادها و روابط و ساختارهاست. مدرنیته به این معنا، فرایندی یا همه یا هیچ است. یا باید نوشدگی را پذیرفت و یا نپذیرفت و اگر قرار است بپذیریم این فقط...
 • همراهی عقل و عشق و عرفان در فرهنگ ایرانی (یکشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1389 22:09)
  متن مکتوب سخنرانی فراستخواه در پنجمین گردهمایی سالانه « همسفران »/تهران عوامل مخرّب بسیاری به رشد وشکوفایی مداوم ظرفیتهای سرشار فرهنگ ایرانی لطمه زده است. این عوامل هم درونی بودند (مانند خودکامگی و تحجر و تعصبات و..) وهم عوامل بیرونی بودند ( مانند مغول و دیگر رویدادهای ویرانگر) . .... ابن سینا مثالی بارز از سازگاری و...
 • گفتگو با فراستخواه دربارۀ کالونیسم (جمعه 5 شهریور‌ماه سال 1389 13:11)
  بر مبنای آموزۀ «خود- کشیشی»، ایمان ودینداری مردم به جای اینکه توسط متولیان رسمی وانحصاری ،تعریف وکنترل بشود ، به تعلقات شخصی مؤمنان به کلام خدا ومتن مقدس تبدیل شد... دینداری سنتی در اروپا ،قبایی بر اندامِ مناسباتِ ماقبل «شهر نشینی» ، «ماقبل بازرگانی» ، ماقبل «رنسانس» و ماقبل «ملت–دولت ها» بود... فرضیه «وبر» این بود که...
 • مصاحبه با فراستخواه دربارۀ پروتستانتیسم (جمعه 5 شهریور‌ماه سال 1389 13:07)
  در آغاز قرون وسطا ودر زمانی که سنت آگوستین «شهرخدا» را نوشت شهر زمینی اروپایی ها(امپراتوری رم)از هم گسسته وضعیف شده بود. او همه شکوه وعظمت را در آن آسمان الهی نشان داد. الهیات محبت از اینجا نشات گرفت. پس به این معنا،در الهیات مسیحی از ابتدا آسمان در برابر زمین نیست بلکه در صدد التیام آن است. در پایان قرون وسطا نیز ،...
 • مصاحبه با فراستخواه دربارۀ بنیادگرایی دینی (جمعه 5 شهریور‌ماه سال 1389 13:03)
  این که خود یک دین منشأ بنیاد گرایی باشد ، ناشی از نوعی «ذات باوری» است ....متن دین گرسنۀ انواع معناها ست، فهم دینی می تواند آزادمنشانه وصلح آمیز یا تمامی خواهانه و دگر ستیزانه باشد.... البته در برخی متون دینی استعداد تفاسیر خشونتگرایانه و تمامی خواهانه زیاد ، ودر برخی اندک است... دین بودایی که بنا بر خصوصیات غالب ،...
 • قطرۀ اشکی بر کرانه های ماتم زدۀ سِند و لاهور (چهارشنبه 3 شهریور‌ماه سال 1389 09:23)
  ایکاش چشمانم نمی دید....فوجی از مردمان بینوا در حالی که همه آنها سرها ودستهایشان را بالا گرفته بودند ، سایه به سایه، پشت سر هلیکوپترهای امداد رسانی، افتان وخیزان می دویدند تا مگر چیزی از کیسه های پرتاپ شده بر گل ولای، نصیبشان بشود. تقصیر موقعیت فیلمبرداری بود که وقتی این صحنۀ دردناک را می دیدی ، حس می کردی از آن بالا...
 • سخنرانی فراستخواه در باره علم بومی (سه‌شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1389 18:07)
  «علم بومی» نه ممکن است نه مطلوب. چون علم مبانی و زبان و ضوابط جهانشمول دارد. البته «دانش بومی ودر عین حال جهانی» هم ممکن است و هم مطلوب و ضروری است. اما این هم نیاز به علم ورزی آزاد دارد.....گریز از عقل مشکل تاریخی و مزمن در جامعه ایرانی است که امروزه بازتولید می شود . این در نهایت منجر به برخورد ریاکارانه با علم شده...
 • ما وعلم مدرن... گفتگوی خبرگزاری مهر با فراستخواه، 1389 (سه‌شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1389 18:03)
  آموزش علم مدرن در ایران از ابتدا بحث انگیز بود.... در علم مدرن شکاکیت سازمان یافته بود در حالی که ساختار های مفهومی ما بر روی یقین های سادۀ جازم قرار داشت.... علم مدرن مبتنی بر خود اندیشی و خود گردانی بشری و خرد انتقادی و خطا پذیری و چند گرایی است.... البته پدیده هایی همچون خیام و زکریای رازی و بیرونی و ابن مسکویه...
 • گفت وگوی شرق با فراستخواه، دربارۀ روشنفکری ایران در دهه 70 و80 (یکشنبه 31 مرداد‌ماه سال 1389 19:34)
  روشنفکری ایران کم وبیش درگیر نقد قدرت و سنت و واسطۀ تغییر است. روشنفکری در هر دو دوره به طبقه متوسط جدید تکیه دارد … اما تفاوت های دو دهه از چند منظر قابل توضیح اند؛ نخست.منظر نسلی، دوم. منظر طبقاتی و قشر بندی اجتماعی، سوم. منظر فضا، چهارم. منظر ارتباطات ، پنجم. الگوها ومحتویات پیامها.... پایگاه روشنفکری دهۀ 70، تیپ...
 • مصاحبه با فراستخواه دربارۀ روشنفکری دینی وسکیولاریته۳۰/۵/ ۸۹ (یکشنبه 31 مرداد‌ماه سال 1389 19:09)
  تقسیم بندی روشنفکر به« سکیولار و نا سکیولار» وجه منطقی چندانی ندارد....... فرایند سکیولار شدن، عموم جامعه از جمله گروه های دینی را در بر می گیرد..... ولی چوب توجه مفهومی به این فرایند را روشنفکران (واز جمله روشنفکران دینی) می خورند.... مواجهۀ آگاهانه ، ناقدانه ، صادقانه ونه ریاکارانه با سکیولار شدن داشته باشیم... اگر...
( تعداد کل: 405 )
<<   1      ...      10     11     12     13      14   
صفحات
( تعداد کل: 405 )
<<   1      ...      10     11     12     13      14   
صفحات